سخنرانی دکتر میرزائیان جلالی در سومین نشست علمی کارگروه زندگی پیاده در شهر، دیماه 96

سخنرانی دکتر میرزائیان جلالی در سومین نشست علمی کارگروه زندگی پیاده در شهر

سخنرانی دکتر میرزائیان جلالی در سومین نشست علمی کارگروه زندگی پیاده در شهر

سخنرانی دکتر میرزائیان جلالی در سومین نشست علمی کارگروه زندگی پیاده در شهر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران می باشد

طراحی وب سایت توسعه فناوری رایانش آتیه